Lisää aiheesta

Yhteisvastuukeräys – #sinäriität2020 – Oppitunnit 5.-6. -vuosiluokille paikallisen opetussuunnitelman mukaan

Yhteisvastuukeräyksen punainen sydänlogoYhteisvastuukeräyksen teema on koronakevään kotikoulujen näkökulmasta ajankohtainen ja välittää armollista viestiä perheille: Sinä riität hyvään vanhemmuuteen. Yhteisvastuukeräys on monen koulun vuosittainen yhteistyöprojekti, johon oppilaat osallistuvat myös omalla panoksellaan.

Tänä vuonna oppilaita voi haastaa tukemaan ja tsemppaamaan omia huoltajiaan heidän kasvatusvastuussaan ja edistämään perheen hyvinvointia omilla pienillä teoillaan. Rahan keräämistä arvokkaampaa on nyt hyvä mieli ja keskinäinen auttaminen kotona. Myös rahan keräämisen voi rakentaa kotona ja naapurustossa auttamisen ympärille.

Yhteisvastuukeräyksen teemaan liittyvä kahden oppitunnin kokonaisuus on tarkoitettu vuosiluokille 5-6 ja se liittyy ev.lut. uskonnon opetussuunnitelman sisältöalueeseen S3 Hyvä elämä sekä laaja-alaisiin tavoitteisiin L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ja L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Sisältöalueen tavoitteista tunnit liittyvät erityisesti kultaisen säännön mukaiseen vastavuoroisuuteen lähipiirissä, lapsen oikeuksiin perheessä ja hänen velvollisuuksiinsa suhteessa muiden perheenjäsenten oikeuksiin sekä oppilaan omiin valintoihin. Tavoitteena on myös vahvistaa elämäntaitoja, itsetuntemusta, tunnetaitoja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

 

 1. Oppitunti: Yhteisvastuu perheessä. Miten edistät omilla teoillasi yhteistä hyvää?

  Tutustu vuoden 2020 Yhteisvastuukeräyksen teemaan ja keräykseen täällä. Voit myös seurata somessa yhteisvastuukeräyksen teemoja tunnisteilla #yhteisvastuu ja #sinäriität2020

  Osallistu yhteisvastuukeräykseen rahan sijaan omilla teoillasi auttamalla omaa perhettäsi. Korona-epidemian takia asetetut rajoitukset sekä mahdolliset perheenjäsenten sairastumiset koettelevat kaikkia perheitä. Vanhemmille ja huoltajille kasautuu monia tavallisesta poikkeavia tehtäviä, jotka voivat painaa mieltä. Jatkuva kotona oleminen voi myös kiristää hermoja ja aiheuttaa ristiriitoja perheessä. Vaikeuksia voi torjua muistamalla, millaisia oikeuksia eri perheenjäsenillä on, ja mitä velvollisuuksia toisten oikeuksien toteutuminen asettaa muille perheenjäsenille.

  Lue YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat 12., 13. ja 16. ja pohdi, mitä ne voivat tarkoittaa sinun ja perheesi kohdalla. Keskustele artikloista vanhempiesi kanssa.

  12.Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
  13.Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa.
  16.Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan ei saa halventaa.Raamatun tärkein ohje toisten kanssa toimimiseen on Kultainen sääntö: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille”. Sama sääntö on jossakin muodossaan ilmaistu kaikissa suurimmissa uskonnoissa. Kultainen sääntö muistuttaa meitä kunnioittamaan toisia ihmisiä ja kuuntelemaan herkällä korvalla, mikä heille olisi parasta. Kultaista sääntö korostaa vastavuoroisuutta: olemalla hyvä toisille saa itse osakseen hyvää.

  Tehtävä: Minun panokseni perheen hyvinvointiin– Mieti, miten sinä voit auttaa vanhempiasi ja huoltajiasi? Mikä sinun toiminnassasi vaikuttaa siihen, että kaikilla on hyvä olo ja mieli?
  – Tee itsellesi auttamiskalenteri. Voit tehdä sen jommallakummalla seuraavista tavoista.

  1.Avoin kalenteri:

  – Merkitse joka toiselle arkipäivälle (ma, ke, pe) jokin asia, jolla haluat erityisesti auttaa huoltajiasi tai helpottaa kodin arkea jollakin tavalla.
  – Juttele sitten huoltajasi kanssa, ja pyydä häntä kirjoittamaan väliin jääville päiville oma toiveensa siitä, millä tavoin voit olla heille tueksi ja avuksi tai helpottaa heidän oloaan. Jutelkaa ja punnitkaa yhdessä, millaiset asiat teidän perheessänne ovat tärkeitä sille, että kaikki jaksavat mahdollisimman hyvin tässä uudenlaisessa arjessa.
  – Laita kalenteri vaikka jääkaapin oveen ja jutelkaa välillä perheessä, miten hyvältä apusi muista tuntuu.
  – Jatka kalenterin pitämistä niin kauan kuin kotikoulu jatkuu. Jos ensimmäisen viikon kalenterista tulee hyvä, voit käyttää samaa kalenteria seuraavillakin viikoilla. Tehkää tarpeiden mukaan seuraavalle viikolle uusi viikkokalenteri.

  2.Yllätä auttamalla:
  – Tee itsellesi auttamiskalenteri, mutta säilytä sitä piilossa muulta perheeltä. Tarjoa sitten päivittäin apuasi joko ennakkoon suunnittelemasi mukaan tai sellaisissa asioissa, joissa huomaat vanhempiesi kaipaavan apua. Yritä kuunnella muuta perhettä siitä näkökulmasta, mitkä asiat heitä ilahduttaisivat.
  – Jutelkaa viikon jälkeen, miltä muista on tuntunut ja miettikää, miten itse kukin voi auttaa toisiaan niin, että kaikilla on mukavampaa.
  – Jatka auttamisasenteella koko kotikoulun ajan.- Katso video nuoresta lapsiperheestä

  • Millaiset asiat auttoivat Nadiaa ja Jesseä kasvamaan vanhemmiksi?
  • Millainen suhde Sofialla on äitiinsä ja isäänsä?
  • Katselkaa kotona valokuvia ajalta, kun itse olit pieni. Jutelkaa, millaista teidän perheen elämä oli silloin.

 

 1. Oppitunti: Lasten oikeudet ja vanhempien vaikeat valinnata) Lue YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat 27, 28 ja 29. Keskustele huoltajasi kanssa siitä, miten Suomessa on järjestetty maksuton koulutus kaikille esiopetuksesta korkeakoulutukseen asti.

  27.Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.

  28. Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.
  29. Koulutuksen tulee pyrkiä kehittämään lapsen kasvua täyteen mittaansa. Koulutuksen tulee edistää ihmisoikeuksien, lapsen vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista.

  b) Perheen ja lasten hyväksi toimiminen voi vaatia vaikeita valintoja etenkin köyhissä oloissa elävien perheiden vanhemmille, joilla ei ole varaa esimerkiksi kouluttaa lapsiaan. Perheestään erossa eläviä siirtotyöläisiä on maailmassa miljoonia. Yksin Euroopassa työtä tekevät siirtotyöläiset lähettävät perheilleen lähes 100 miljardia euroa vuodessa.Katso videot kahdesta nepalilaisesta perheestä
  Video 1
  Video 2

  – Pohdi:

  • Mitä asioita vanhempien pitää köyhissä oloissa punnita, kun he haluavat lapsilleen parasta?
  • Mitkä asiat puoltavat siirtotyöläiseksi lähtemistä, mitkä taas kotiin jäämistä?
  • Mitä näistä asioita itse pitäisit tärkeimpinä?
  • Aina vanhemmat ja huoltajat eivät osaa arvioida, mikä lasten kannalta on parasta, vaikka he sitä tarkoittavat. Mieti hyviä tapoja kertoa huoltajille, että sinulle tärkeämpää olisi jokin toinen toiminta kuin se, miten he sinulle hyvää tarkoittaen toimivat?

c) LISÄTEHTÄVÄ: Osallistukaa yhteisvastuukeräykseen suomalaisten perheiden sekä maailman köyhien perheiden puolesta, jotta lapset sielläkin saisivat siellä maksuttoman koulutuksen ja riittävän elintason. Voitte toteuttaa rahankeräyksen joko opettajan johdolla tai itsenäisesti.

Itsenäinen tehtävä: Tulosta yhteisvastuukeräyksen lahjoitussivuja ja jaa niitä naapurustosi postilaatikoihin.

Voit myös kirjoittaa kuhunkin oman toiveesi keräykseen osallistumisesta. Esim.: ”Osallistu Yhteisvastuukeräykseen, jolla tuet vanhempiemme jaksamista sekä nepalilaisten perheiden lasten koulunkäyntiä. T. XXXX”.

Voit tarjota kotona ja naapurustossa myös omaa apuasi vastineeksi lahjoituksesta. Avun saaminen koti- ja pihatöissä tai esimerkiksi kauppa-asioissa ilahduttaa ja innostaa lahjoittamaan.

Sosiaalisessa mediassa voit seurata Yhteisvastuukeräystä hashtagilla #sinäriität2020

Väsynyt äiti ja lapset keittiön pöydän ääressä, Yhteisvastuukeräyksen kuvitus