Koulu ja kirkko yhdessä

Koulujen ja seurakuntien yhteistyö perustuu yhteiselle kasvatustehtävälle, jossa tuetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää.

Käytännössä kaikki seurakunnat tekevät jotakin yhteistyötä koulujen kanssa. Yhteistyön muotoja ovat mm. päivänavaukset, koulujen jumalanpalvelukset, oppituntivierailut, koulupastori- tai koulukummitoiminta, kriisiapu, konsertit, leirikoulut,retki- ja leiriyhteistyö, kerhotoiminta, ihmissuhdekurssit, opettajien koulutuspäivät ja vanhempainillat.

Yhteistyö on tiiveintä peruskoulujen ja lukioiden kanssa ja edelleen vahvistumassa ammatillisten oppilaitosten kohdalla. Kirkon vuoden 2014 tilastojen mukaan yli 60 prosenttia eli noin 42 200 seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöntyöntekijöitten oman toiminnan ulkopuolelle tekemistä vierailuista suuntautui kouluihin.

>> Kirkkohallituksen yleiskirje koulun ja seurakunnan yhteistyöstä

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Lähes kaikki seurakunnat järjestävät perusopetuslain alaista iltapäivätoimintaa yhteistyössä kunnan kanssa. Kirkko toimii 14% osuudellaan suurimpana palveluntarjoajana tässä verkostossa. Lue lisää

Kerhoyhteistyö

Neljännes koulun kerhoista on muun kuin koulun itse järjestämiä. Seurakunnat ovat näistä yhteistyötahoista kolmanneksi suurin ryhmä urheiluseurojen ja 4H:n jälkeen. Lue lisää

Koulupastori antaa yhteistyölle kasvot

Yhteistyö perustuu luottamukseen ja jatkuvuuteen. Ne kehittyvät tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteisen suunnittelun myötä. Koulupastori tai koulukummi on seurakunnan nimeämä ... Lue lisää

Opettajan työssä jaksaminen

Koulun kiireinen arki, äänten ja kasvojen paljous väsyttävät niin oppilaita kuin opettajiakin. Jotta opettaja jaksaisi nopeasti vaihtuvissa tilanteissa kohdata, kasvattaa ja opettaa, hänen tulisi huolehtia myös omasta hyvinvoinnistaan. Lue lisää

Yhteistyö kantaa kriisitilanteissa

Seurakunta on mukana koulun arjessa, juhlassa ja kriisissä – jos koulu niin haluaa. Kun yhteistyötä tehdään tiiviisti, tullaan tutuiksi. Silloin myös vaikealla hetkellä on helppo lähestyä. Lue lisää

Pohjoismainen näkökulma

Uusia näkökulmia ja toimintamalleja koulun ja kirkon yhteistyöhön voisi hakea myös muista Pohjoismaista. Lue lisää

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
Vaihde (09) 1802 1 | Kartta
kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat