Uskonnonharjoitus koulussa perustuu uskonnonvapauteen

Koulussa jokaisella on oikeus omaan uskontoon. Se tarkoittaa uskonnonopetusta sekä uskonnon harjoittamista, kuten jumalanpalvelusta.

Perustuslaki takaa uskonnon ja omantunnon vapauden

Suomen perustuslaissa on säädetty kansainvälisiä sopimuksia, kuten YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta mukaillen oikeus uskonnon ja omantunnonvapauteen. Lue lisää

Uskonnonvapauslaki turvaa jokaisen perusoikeuden

Perustuslakiin pohjautuva Uskonnonvapauslaki uudistettiin vuonna 2003. Sen yhteydessä opetuksen luonne muuttui "tunnustuksen mukaisesta opetuksesta" "oman uskonnon opetukseksi". Uskonnonvapauden toteutuminen on ... Lue lisää

Positiivinen uskonnonvapaus koulussa

Koulun uskonnolliset tilaisuudet ovat osa sen uskontokasvatusta. Oppilaat osallistuvat tilaisuuksiin huoltajakyselyn perusteella. Lukiossa opiskelevat päättävät itse osallistumisestaan. Lue lisää

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet