Oman uskonnon opetus

Oman uskonnon opetus merkitsee eri uskontoihin tutustumista ja oman maailmankatsomuksen rakentamista omasta perinteestä käsin. Oman uskonnon opettaminen ei sisällä uskonnon harjoittamista.

Oman uskonnon opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joiden kautta oma maailmankatsomus pikkuhiljaa rakentuu. Oman kulttuurin ja uskonnollisen perinteen tunteminen on tärkeä osa kasvua ja kehitystä. Uskonnonopetus tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää omaa elinympäristöä ja monikulttuuristuvaa yhteiskuntaa entistä rikkaammin ja monipuolisemmin.

Lisätietoa uskonnonopetuksen sisällöistä ja täydennyskoulutuksesta:

 

Uskonnonopetuksen vaiheet Suomessa

Nykyään koulu hoitaa yleissivistävän opetuksen ja kirkko kasteopetuksen. Tähän työnjakoon on tultu historiallisen kehityskaaren kautta. Lue lisää

Lainsäädäntö ja uskonnonopetus

Suomalainen katsomusopetus muodostuu oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetuksesta, jolla pyritään turvaamaan lasten oikeus oman uskonnon opetukseen yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Lue lisää

Kirkko tukee koulun uskonnonopetusta

Tämän päivän koululaiset ovat tulevaisuuden yhteiskunnan  vastuunkantajia. Heidän saamallaan kasvatuksella ja koulutuksella on merkitystä. Siksi kirkollekaan ei ole yhdentekevää, mihin suuntaan koululaitosta ja sen uskonnonopetusta kehitetään. Lue lisää

Kannanottoja ja lausuntoja

Uskonto koulun oppiaineena on herättänyt viime vuosina paljon keskustelua. Sen kuluessa paljastuvat usein vanhentuneet mielikuvat ja faktojen puute. Koulun olisikin tärkeää esitellä huoltajille, millaista uskonnonopetus on tänään.  Lue lisää

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet