Lisää aiheesta

Kerhotoiminta

Neljännes koulun kerhoista on muun kuin koulun itse järjestämiä. Seurakunnat ovat näistä yhteistyötahoista kolmanneksi suurin ryhmä urheiluseurojen ja 4H:n jälkeen.

Kunnat ovat jo vuodesta 2008 asti voineet hakea vuosittain tuntuvaa avustusta koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen. Vuosina 2014-2015 yli 320 000 oppilasta on osallistunut perusopetusta tukeviin kerhoihin.

Yhteistyötä voi tehdä monella tasolla kerhon suunnittelussa, tiedottamisessa ja sisältöjen koordinoinnissa. Se voi olla myös tilojen, materiaalin tai asiantuntijuuden jakamista.

Opetushallituksessa tulevien vuosien tavoitteena on koulujen kerhotoiminnan vakiinnuttaminen nykyiselle tasolle.

Edu.fi – Koulujen kerhotoiminta

Tyttöjen ja poikien omat kerhosivusto on Jiipeenetti