Lisää aiheesta

KOULUJUMALANPALVELUS

Parhaimmillaan koulujumalanpalvelus on yhdessä suunniteltu ja toteutettu. Se on koulun uskonnollinen tilaisuus, vaikka vietettäisiin kirkossa.

Koulujumalanpalvelusta voidaan tarkastella myös pedagogisesta lähtökohdasta. Monien lasten ja nuorten ainoat kokemukset jumalanpalveluksista ovat koulukirkoista. Yleissivistävän koulun tehtävänä on antaa myös uskonnollista ja katsomuksellista sivistystä ja tukea oppilaan kulttuurista identiteettiä.

Uskonnolliseen kieleen, pyhän kohtaamiseen ja kirkolliseen tapakulttuuriin tutustuminen käy luontevasti jumalanpalveluksessa. Samalla oppilaat voivat kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Senkin vuoksi on tärkeää, että he saavat olla mukana suunnittelemassa ja valmistelemassa yhteistä koulujumalanpalvelusta halunsa ja kykynsä mukaan.

Jumalanpalvelus on uskonnon harjoittamista, joten koulu järjestää uskonnottoman vaihtoehdon heille, jotka eivät osallistu.

Suosituimmat ajankohdat koulukirkolle ovat lukuvuoden aloitus ja päätös, adventti, joulu sekä pääsiäinen. Koulukirkot kannattaa kirjata lukuvuosisuunnitelmaan ja sopia niiden suunnittelusta ajoissa seurakunnan kanssa.