Lisää aiheesta

Oman uskonnon opetus

Oman uskonnon opetus merkitsee eri uskontoihin tutustumista ja oman maailmankatsomuksen rakentamista omasta perinteestä käsin. Oman uskonnon opettaminen ei sisällä uskonnon harjoittamista.

Oman uskonnon opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joiden kautta oma maailmankatsomus pikkuhiljaa rakentuu. Oman kulttuurin ja uskonnollisen perinteen tunteminen on tärkeä osa kasvua ja kehitystä. Uskonnonopetus tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää omaa elinympäristöä ja monikulttuuristuvaa yhteiskuntaa entistä rikkaammin ja monipuolisemmin.

Lisätietoa uskonnonopetuksen sisällöistä ja täydennyskoulutuksesta: