Lisää aiheesta

Reformaation teemat koulussa
Kuva luokkahuoneesta, jossa on paljon innokkaita lapsia. Lisäksi Armoa-logo kuvan alareunassa.
Materiaalit ja tehtävät on jaettu kolmeen kategoriaan:
A = alakoulu, Y = yläkoulu ja L = lukio.

Reformaatio on muovannut Suomea: avannut koulutien kaikille ja synnyttänyt suomen kirjakielen. Reformaatio on merkittävä ilmiö, joka alkoi Martti Lutherin teeseistä 1517 ja jatkuu.

Merkkivuoden koulumateriaalit kehittävät laaja-alaisen osaamisen taitoja. Ne ovat oppiainerajat ylittäviä työskentelyjä, jotka sopivat monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.

Materiaalin teema-alueet: