Lisää aiheesta

Kieli on viestintää, ajattelua, sidoksissa kulttuuriin

Ihminen ajattelee, hahmottaa maailmaa sekä antaa esineille, ilmiöille ja tapahtumille nimiä ja merkityksiä kielen avulla.

Tavat, joilla viestimme, ajattelemme ja vaikutamme kertovat myös jotain kulttuuristamme, meitä ympäröivästä yhteiskunnasta.

Kieleen on koodautunut niin paljon tietoa ja käytäntöjä, historiaa ja tapoja, että joidenkin ajatusten tai käsitteiden kääntäminen toiselle kielelle voi tuntua mahdottomalta.


< Takaisin