Lisää aiheesta

Kieli on taidetta

Kieltä voi tarkastella myös äänteiden tai kirjoituksen muodostamana taiteena.

Etenkin kirjailijat ja runoilijat hyödyntävät kielen esteettisiä ominaisuuksia. Ilmausten äänneväri ja rytmi herättävät kuulijassa erilaisia mielikuvia, ja pelkästään puheen musiikilliset ominaisuudet voivat tuottaa esteettisiä elämyksiä.

Kirjailijat käyttävät hyväkseen kielen rakenteen ja merkitysten suomia mahdollisuuksia kuvatessaan todellisuutta tai luodessaan mielikuvitusmaailmoja.

Suomen kielen kaunein sana A, Y

Asian olemus A, Y

Runoilijaksi Googlen avulla A, Y

Kirjanselkamysrunoja Y


< Takaisin