Lisää aiheesta

Kieli elää ajassa

Kieli on historiallisesti rakentunutta. Se elää ajassa ja yhteiskunnan kehitys näkyy siinä. Yhteiskunnan muutokset johtavat kielen muutoksiin, uusien sanojen syntymiseen ja toisten sanojen katoamiseen. Kieli on aikansa kuva.

Maailmaa jäsennetään sanojen kautta. Sanat katoavat, kun ne eivät enää auta todellisuuden jäsentelyssä.

Uudet sanat eivät ole pelkästään uusien asioiden nimiä, vaan uusia sanoja ja käsitteitä tarvitaan ajattelumme jäsentelyn apuvälineiksi myös silloin, kun käsityksemme todellisuuden rakenteesta ja asioiden välisistä suhteista tarkentuu tai muuttuu.

Uusia sanoja tulee kieleemme myös lainasanoina toista kielistä.

Tehtäviä:

Agricolan kieli A

Pönkki A

Posankka A, Y

Kapustasta kännykkään A, Y

Lainasanoja suomen kieleen A, Y

Kielikysymyksiä paripiirissä A, Y

Oma kieli A, Y

Emojitutkimus A, Y

Oma emoji A, Y

Viestintää emojeilla A, Y


< Takaisin