Lisää aiheesta

eTwinning – periskooppi ylös!

Mikä olisi parempi tapa tutustua reformaation vaikutuksiin kuin saattaa oppilaat eri maista kertomaan elinympäristöstään.

  • Kuinka meidän kirjakielemme syntyi?
  • Mitä kirkkoja oman koulumme lähellä on?
  • Millaista uskonnonopetus on maassamme?
  • Mitä on hyvä elämä?
  • Kuinka sosiaalitoimi tai diakonia toimivat meidän kunnassamme?

Mitähän näihin kysymyksiin vastaavat vaikkapa puolalaiset, saksalaiset tai englantilaiset ikätoverit?

LUO REFORMAATIOON LIITTYVÄ PROJEKTI: eTwinning.net

  • Pienempien oppilaiden kanssa vaikka piirtäen
  • Isommilla oppilailla karttuu kielitaito
  • Periscope -sovelluksella voi kuvata ja kertoa luovasti

Idean tarkempi kuvaus