Lisää aiheesta

Yleisesti arvokasvatuksesta

Koulu on merkittävä arvokasvattaja suomalaisessa yhteiskunnassa. Ei siis ole yhdentekevää millaiselle arvopohjalle ja ihmiskäsitykselle koulujärjestelmä perustuu. Silloinkin tehdään arvovalintoja, kun koulutuksesta säästetään ja määrärahoja supistetaan.

Suomi on hyväksynyt YK:n ihmisoikeuksien julistuksen sekä lapsen oikeuksien sopimuksen. Arvopohja rakentuu aina johonkin elämänkatsomukseen tai uskontoon. Ihmisoikeuksien perusta on kristillisessä maailmankatsomuksessa.

Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus. J.P. Grant (Unicef)