Lisää aiheesta

Yhteinen arvopohja

Koulun ja kirkon perustehtävät kohtaavat yhteisessä arvopohjassa. Yhteistyö perustuu jaetuille perusarvoille.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan perusopetuksen arvopohjana ovat:

  • Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen
  • Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia
  • Kulttuurisen moninaisuuden näkeminen rikkautena
  • Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Kaikki nämä ovat myös kristinuskon perusarvoja. Ihminen Jumalan kuvana, lähimmäisenrakkaus ja vastuu luomakunnasta ovat kirkon ilmaisuja samoille asioille.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (pdf)

Kirkon usko ja arvot