Lisää aiheesta

Kirkon kasvatuksen linjaukset

Kasvatus on yksi kirkon neljästä perustehtävästä. Se on luonteeltaan kokonaisvaltaista ja koko elämänkaarta koskevaa.

Kirkon kasvatustyö perustuu Meidän kirkko -kasvamme yhdessä -linjaukseen 2015, jonka mukaan kirkon kasvatus:

  • Perustuu kasteeseen
  • Lähtee kokonaisvaltaisesta ihmisnäkemyksestä
  • Suuntautuu tulevaan luomalla toivoa ja rohkaisemalla elämään
  • Tukee jokaisen osallisuutta ja osallistumista
  • Rakentaa ihmisarvoa ja turvallisuutta
  • Tukee kasvua elämänkaaren eri vaiheissa

Osallisuuden huomioiminen näkyy lasten osalta muun muassa kirkon uudessa LAVAssa, eli päätöksentekoon liittyvässä lapsivaikutusten arvioinnissa. Kirkon LAVA astui voimaan vuoden 2015 alussa.

Tähän liittyen kirkossa on julkaistu Kaikkien kirkko -huoneentaulu lasten ja nuorten oikeuksista.