Lisää aiheesta

Luterilainen etiikka ja usko

Luterilainen etiikka

Luterilaisessa kirkossa korostetaan omantunnon äänen seuraamista ja järjen käyttöä eettisissä kysymyksissä. Kristillisen etiikan peruspyrkimyksenä on pyrkimys hyvän tekemiseen ja pahan välttämiseen. Kristityn tulee ratkaista asiat siten, että hän pyrkii toteuttamaan yleisiä kristillisiä arvoja kuten rakkauden kaksoiskäskyä tai kultaista sääntöä.

Rakkauden kaksoiskäskyssä kehotetaan rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuin itseään. Kultaisessa säännössä kehotetaan tekemään toiselle niin kuin tahtoisi itselleen tehtävän.

Luterilaisessa etiikassa keskeiset hyvän ja oikean teon kriteerit ovat asettuminen lähimmäisen asemaan,  lähimmäisen tarpeen huomion ottaminen ja hänen hyvänsä edistäminen.  Rationaalisesti perustellen lähimmäisen hyvä toteuttaa samalla yhteisön hyvän eli kaikkien – myös oman – edun.

Viime kädessä ihminen on kuitenkin kyvytön rakastamaan ja elämään oikein ja siksi armon käsite on kristinuskossa keskeinen. Tarvitsemme Jumalan armoa ja rakkautta voidaksemme rakastaa.

Katekismus

Suomen evankelisluterilaisen kirkon Katekismus jaettiin vuonna 2000 jokaiseen kotiin. Katekismus selittää nykyajan ihmiselle esimerkiksi Kymmenen käskyä, uskontunnustuksen, Isä meidän -rukouksen sekä kasteen ja ehtoollisen.