Koulun arvo- ja uskontokasvatus

Koulu on merkittävä arvokasvattaja suomalaisessa yhteiskunnassa. Ei siis ole yhdentekevää millaiselle arvopohjalle ja ihmiskäsitykselle koulujärjestelmä perustuu. Silloinkin tehdään arvovalintoja, kun koulutuksesta säästetään ja määrärahoja supistetaan.

Suomi on hyväksynyt YK:n ihmisoikeuksien julistuksen sekä lapsen oikeuksien sopimuksen. Arvopohja rakentuu aina johonkin elämänkatsomukseen tai uskontoon. Ihmisoikeuksien perusta on kristillisessä maailmankatsomuksessa. Suomalainen kulttuuriperintö perustuu pitkälti kristinuskolle.

Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus. J.P. Grant (Unicef)

 

 

Koulun ja kirkon perustehtävät kohtaavat

Koulun ja kirkon perustehtävät kohtaavat yhteisessä arvopohjassa. Yhteistyö perustuu jaetuille perusarvoille. Lue lisää

Kirkossa kasvetaan yhdessä

Kasvatus on yksi kirkon neljästä perustehtävästä. Se on luonteeltaan kokonaisvaltaista ja koko elämänkaarta koskevaa. Lue lisää

Monikulttuurisuus lisää tarvetta uskontokasvatukseen

Maailma on kutistunut. Suomalaiset lapset, nuoret ja perheet matkustavat entistä enemmän. Musiikin, internetin ja sosiaalisen median kautta kukin voi liikkua maailman ympäri poistumatta omasta huoneestaan tai luokastaan. Lue lisää

Päivänavauksia opettajien käyttöön

Perusopetusasetuksen 6 §:ssä ja lukioasetuksen 5 §:ssä todetaan, että "päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella". Lue lisää

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet