Kunnioita isääsi ja äitiäsi

Syntymäpäivä

Neljänteen käskyyn liittyvä elokuva kertoo syntympäivän vietosta. Juhlittu päivänsankari Emmi Jokela täyttää 89 vuotta ja asuu vanhusten hoitolaitoksessa.

Hänen miehensä on kuollut jo yli kymmenen vuotta sitten, mutta hänellä on kolme lasta, viisi lastenlasta ja kolme lastenlastenlasta. Näin ison suvun voimin luulisi järjestyvän mukavat syntymäpäiväjuhlat.

 

 

Ajateltavaa

 

Emmi Jokela viettää elokuvassa syntymäpäiviään. Yksin.

Minkälainset tekijät voivat johtaa siihen, että kukaan ei saavu katsomaan häntä?

Hoitaja on Emmille ystävällinen, mutta hänen olemuksessaan on silti jotakin etäistä. Hän puhuttelee Emmiä jatkuvasti teitittelymuodossa. Minkälaiset mahdollisuudet hoitajalla on omakohtaisempaan kontaktiin? Viereisissä huoneissa on toistakymmentä samankaltaista potilasta kuin Emmi. Hoitohenkilökunnasta ei osastolla ole runsaudenpulaa. Onko kohtuullista vaatia, että hoitaja paneutuisi Emmistä huolehtimiseen enemmän kuin sellaisiin potilaisiin, joita omaiset käyvät tervehtimässä? Emmikin on etäinen hoitajalle. Miksi?

Vanhustenhoito on Suomessa ja muissa länsimaissa tulevaisuudessa yhä suurempi ongelma, sillä vanhojen ihmisten osuus väestössä kasvaa suhteessa muihin koko ajan. Vanhuksista huolehtimiseen ja heidän hoitamiseensa tarvittava rahamäärä kasvaa koko ajan. Kuka laskun maksaa?

Minkälaisia keinoja on käytettävissä, että kustannukset eivät kasvaisi kestämättömäksi, mutta vanhemmista pidettäisiin silti huolta?

Minkäarvoisena pitäisit oman vanhempasi tai isovanhempasi hoitamista jos/kun hän on samassa asemassa kuin Emmi?

Katekismus

Jumalan tahto on, että jokaisella lapsella on isä ja äiti. Heille kuuluu erityinen arvo ja kunnioitus siksi, että he ovat vanhempiamme.

Vanhempien tehtävänä on suojella lasta huolehtimalla hänen hyvinvoinnistaan ja kasvatuksestaan. Heidän tulee ohjata häntä tuntemaan Jumala ja rakastamaan lähimmäistään. Lapsella puolestaan on tarve ja oikeus voida kunnioittaa vanhempiaan.

Lue lisää 4. käskystä katekismuksesta

 

Henkilöhahmot

Emmi Jokela täyttää 89-vuotta. Hän on jäänyt leskeksi jo toistakymmentä vuotta sitten. Hoitolaitoksessa hän on ollut viimeiset kolme kuukautta. Sitä ennen hän asui vanhainkodissa. Elämä kulkee omaa, yllätyksetöntä latuaan. Emmin lapset asuvat eri puolilla Suomea. Heiltä ei löydy aikaa käydä katsomassa Emmiä kovinkaan usein. Emmin lapsilla on lisäksi keskinäistä kinaa, mikä vaikeuttaa koko suvun yhdessäoloa.

Johanna Laaksonen, 24, työskentelee sairaanhoitajana samassa laitoksessa. Osastolla on 15 vuodepaikkaa, joista kaikista Johannan tulee huolehtia. Apuna osastolla on yksi perushoitaja. Työtahti on tiukka, mutta silti Johanna pyrkii omistautumaan työllensä mahdollisimman hyvin. Tämä on vaikeaa, sillä osa vanhuksista vaatii apua lähes kaikissa toimissaan.

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet