Kirkon teemoja koulun arvokasvatukseen

Kirkko painottaa koulujen arvokasvatuksessa jokaisen ihmisarvoa, monikulttuurisuuden ymmärtämistä ja globaalia vastuuta.

Sinä olet arvokas

Meidät on luotu ainutlaatuisiksi. Jokainen ihminen on itsessään arvokas, juuri sellaisena kuin hän on.

Meidän tulee pitää huolta itsestämme

Liikunta ja urheilu auttaa meitä voimaan paremmin, mutta suoritukset eivät määrittele arvoamme.

Kaikilla on oikeus kertoa oma mielipiteensä

LAVA (Lapsivaikutusten arviointi) -hankkeella kirkko osallistuu demokratiakasvatukseen ja arvioi myös omien päätöstensä vaikutuksia lapsiin. Lapsivaikutukset -sivusto.

Mikä meille on pyhää?

Ihmisen tehtävänä on varjella luotua. Meillä on vastuu siitä, kuinka elämme ja käytämme maapallon resursseja.

Globaali vastuumme

Samalla kun välimatka lyhenevät, niin kuilut kasvavat. Rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Syrjäytyneet syrjäytyvät entisestään. Individualistit näkevät vain omat henkilökohtaiset intressinsä. Kuinka me, joilla menee hyvin, voisimme auttaa muita? Yksi kanava siihen on Kirkon Ulkomaanapu.

Ekumeeninen Vastuuviikko on esimerkki asennekasvatuksesta. Se on maamme kirkkojen yhteinen kampanja oikeudenmukaisemman maailman puolesta, kansainvälistä diakoniaa painottaen.

Vastuuviikko on vuosien varrella nostanut esiin mm. kestävää kehitystä, lasten oikeuksia, rauhaa ja sovintoa, ihmiskauppaa ja ympäristökysymyksiä.
 


 

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet