A

Ankkuri

Alttari

Alttaritaulu

Avaimet

Ankkuri on yli kuoleman kestävän uskon ja erityisesti toivon symboli. Samalla se on viesti sitoutumisesta Kristuksen seuraamiseen.

 

 

 

 

 

Alttari kuuluu moniin uskontoihin. Vanhastaan se on mielletty jumalille tapahtuvan uhrauksen paikaksi. Kirkossa alttari muistuttaa Kristuksen kuolemasta. Alttari sijaitsee yleensä kirkon itäpäädyssä, nousevan auringon suunnassa. Puolikaaren muotoiselle alttarille polvistuessaan voi sen kuvitella jatkuvan elämän ja kuoleman rajan toiselle puolen. Näin rukoukseen ja ehtoolliseen osallistuvat myös jo iäisyyteen siirtyneet.

 

 

 

Alttaritaulu kuvaa jotain Kristuksen elämän tapahtumaa, krusifiksi
ristiinnaulitsemista. Alttarilla ei tarivitse olla taideteosta, se voi
avautua myös suoraan luontoon, jolloin näkymä johdattaa ajatukset
maan ja taivaan luojaan.

 

 

 

 

Avaimet. Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus antoi taivasten valtakunnan avaimet Pietarille, joten hänet kuvataan yleensä avaimet kädessä. Kristillisen perimätiedon mukaan Pietari ristiinnaulittiin pää alaspäin, joten ylösalaisin oleva latinalainen risti viittaa häneen.

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet