Reformaatio muuttaa Eurooppaa

1500-luvulla eurooppalainen kristinusko koki suuria muutoksia.

Saksalainen katolinen munkki Martti Luther naulasi teesinsä Wittenbergin linnankirkon oveen vuonna 1517. Siitä sai alkunsa ilmiö, jota me kutsumme reformaatioksi.

Luther arvosteli teeseillään katolista kirkkoa. Lutherin keskeinen ajatus oli, että ihminen pelastuu ainoastan Jumalan armosta, ei omilla teoilla ja ansioilla. Evankelis-luterilaista kirkkoa kutsutaan evankeliseksi siksi, että Luther korosti pelastuksen olevan lahja, ei vaatimus tai taakka. Evankeliumi merkitsee kreikan kielestä käännettynä ilosanomaa, hyvää uutista.

Reformaatio Suomessa

Martti Lutherin keskeisiä ajatuksia

Lutherin rukouksia

Reformaatio Suomessa

Suomen kytkös muuhuun Eurooppaan näkyi keskiajan loppupuolella myös siinä, että uudet aatevirtaukset saavuttivat Pohjolan – joskin verkkaisesti ja pitkän matkan jälkeen. Reformaation ensimmäiset tuulahdukset saapuivat Suomeen Ruotsin kuningas Kustaa Vaasan tahdosta. Kustaa Vaasa kannatti reformaatiota ja katolisesta kirkosta erkaantumista poliittisista ja taloudellisista syistä. Kuninkaan mukaan reformaatio vahvisti Ruotsin valtakuntaa ja kuninkaan asemaa samalla kun paavin vaikutusmahdollisuudet heikkenivät.

Suomessa reformaatio henkilöityi Mikael Agricolaan.Turun piispan kirjurina työskennellyt Agricola matkasi vuonna 1536 Wittenbergin yliopistoon Martti Lutherin oppiin. Opintojensa myötä hän perehtyi Lutherin ajatteluun ja teologisiin näkemyksiin reformaatiosta. Oppi-isiensä Lutherin ja Melanchtonin mallin mukaisesti Agricola valmisteli suomenkielistä käännöstä Uudesta testamentista.

Agricolaa nimitetään suomen kielen isäksi. Kääntäessään Uutta testamenttia hän loi samalla uutta kieltä. Suomessa oli aiemmin käytetty kirjallisessa ilmaisussa ruotsin ja latinan kieliä; Agricola loi pohjan suomenkieliselle kirjakielelle.

Palattuaan Suomeen vuonna 1539 Agricola kohtasi Kustaa Vaasan aloittaman reformaation. Turun koulun rehtorina ja sittemmin Turun piispana Agricola vaikutti olennaisen luterilaisen uskon vakiintumiseen ja katolisen aikakauden päättymiseen. Hän johti raamatunkäännöstyöllään reformaation teologisesta etenemistä.

Mikael Agricola

Mikael Agricolan elämä, ajattelu ja tuotanto

Reformaatio muutti monia asioita Suomessakin. Myös koulutusjärjestelmä muuttui reformaation vaikutuksesta. Maalliset viranomaiset tulivat ensimmäisen kerran mukaan opetuksen järjestämiseen, kun vanhat koulut lakkautettiin ja luterilainen kirkko alkoi huolehtia opetuksesta yhdessä valtion kanssa. Reformaation periaatteet korostivat koulutuksen tärkeyttä ja koko kansalle tarjottavaa opetusta.

Luterilaisen uskon perusteet ilmaistaan niin kutsutuissa tunnustuskirjoissa. Luterilaisessa kirkossa on jatkettu lännen kirkon yhteisten, ekumeenisten uskontunnustusten käyttöä. Reformaation myötä 1500-luvulla syntyi myös luterilaisen kirkon omia tunnustuskirjoja. Niiden yhteinen periaate on, että kaikkea oppia on tutkittava ja arvioitava Raamatun valossa.

Luterilaiset tunnustuskirjat

Tietoa reformaation merkkivuodesta 2017

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet