Kirkko tukee koulun uskonnonopetusta

Tämän päivän koululaiset ovat tulevaisuuden yhteiskunnan  vastuunkantajia. Heidän saamallaan kasvatuksella ja koulutuksella on merkitystä. Siksi kirkollekaan ei ole yhdentekevää, mihin suuntaan koululaitosta ja sen uskonnonopetusta kehitetään.

Tulevaisuuden kansalaisilta vaaditaan monipuolista kykyä tuntea ja ymmärtää uskontoja. Maailman muuttuessa yhä globaalimmaksi on tärkeää tunnistaa ja ymmärtää maailmassa vaikuttavia aatteita. Oman ajattelun tunteminen ei riitä; on tunnettava myös toisten traditio ja ajatteluun vaikuttavia tekijöitä. Oikea tieto uskonnoista ja uskonnollisista ilmiöistä lisää mahdollisuutta vuoropuheluun ja keskinäiseen kunnioitukseen erilaista uskonnollisista perinteistä tulevien yksilöiden välillä.

Oma identiteetti ja elämänkysymykset

Kirkon näkökulmasta on myös tärkeää, että lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden rakentaa omaa identiteettiään ja arvomaailmaansa. Uskonto on omakohtaista ajattelua kehittävä oppiaine: monet uskonnon tunneilla käsitellyt aiheet liittyvät elämän suurimpiin kysymyksiin ja oppilaan omaan identiteettiin. On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja pohtia omia vastauksiaan turvallisessa ympäristössä. Uskonnon pariin lukeutuvat esimerkiksi kysymykset etiikasta ja moraalista. Uskonnonopetus antaa oppilaille myös mahdollisuuden tutustua erilaisiin mielipiteisiin ja oppia ajattelua myös toisten näkökulmasta.

Koulun ja kirkon työnjako

Koululla ja kirkolla on erilainen opetustehtävä. Koulun tehtävä on tarjota oppilaille voimassa olevaan opetussuunnitelmaan pohjautuva monipuolinen yleissivistys, joka antaa aineksia myös maailmankatsomukselliseen pohdintaan. Kirkko puolestaan antaa kasteopetusta ja ohjaa jäseniään kasvamaan kristittyinä. Koulu ja kirkko eivät kilpaile keskenään, vaikka kummankin pyrkimykset ovat samansuuntaiset: tukea lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi ja maailmaa monipuolisesti tunteviksi aikuisiksi.

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet