Perustuslaki takaa uskonnon ja omantunnon vapauden

Suomen perustuslaissa on säädetty kansainvälisiä sopimuksia, kuten YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta mukaillen oikeus uskonnon ja omantunnonvapauteen.

Perustuslain 11 §:n mukaan

"Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen."

 

Katso myös

Perustuslain pohjalta on laadittu Uskonnonvapauslaki, sekä uskonnonopetuksen järjestämistä koskeva lainsäädäntö.

Opetushallituksen päivitetyssä ohjeessa annetaan tarkempaa tietoa uskonnonopetuksen luonteesta, koulun juhlista sekä uskonnollisista tilaisuuksista.

 

 

 

 

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet