Kieli on taidetta

Kieltä voi tarkastella myös äänteiden tai kirjoituksen muodostamana taiteena

Etenkin kirjailijat ja runoilijat hyödyntävät kielen esteettisiä ominaisuuksia. Ilmausten äänneväri ja rytmi herättävät kuulijassa erilaisia mielikuvia, ja pelkästään puheen musiikilliset ominaisuudet voivat tuottaa esteettisiä elämyksiä.

Kirjailijat käyttävät hyväkseen kielen rakenteen ja merkitysten suomia mahdollisuuksia kuvatessaan todellisuutta tai luodessaan mielikuvitusmaailmoja. 

TEHTÄVIÄ:


pdf liite

Suomen kielen kaunein sana A, Y

pdf liite

Runoilijaksi Googlen avulla A, Y

pdf liite

Asian olemus A, Y

pdf liite

Kirjanselkämysrunoja Y

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet