Kieli on toimintaa

Nykyaikainen yhteiskunta ja ihmiset ovat riippuvaisia kielen avulla tapahtuvasta tiedonvälityksestä. Kielellä hallitaan, kehitetään ja tarkastellaan yhteiskuntaa. 

Kielen avulla säädellään ihmisten tiedon määrää ja vaikutetaan asenteisiin ja käyttäytymiseen. Esimerkiksi politiikassa tai mainonnassa kielellä, sanoilla ja merkityksillä on kiistaton tarkoitus vaikuttaa äänestäjän tai ostajan mielipiteisiin ja mielikuviin. 

Kielen avulla annetaan myös toisille toimintaohjeita.

 

TEHTÄVIÄ:


pdf liite

Seuraa ohjetta A, Y

pdf liite

Avunpyyntö ilman sanoja A, Y

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet