Kieli on viestintää, ajattelua, sidoksissa kulttuuriin

Ihminen ajattelee, hahmottaa maailmaa sekä antaa esineille, ilmiöille ja tapahtumille nimiä ja merkityksiä kielen avulla. 

Tavat, joilla viestimme, ajattelemme ja vaikutamme kertovat myös jotain kulttuuristamme, meitä ympäröivästä yhteiskunnasta.

Kieleen on koodautunut niin paljon tietoa ja käytäntöjä, historiaa ja tapoja, että joidenkin ajatusten tai käsitteiden kääntäminen toiselle kielelle voi tuntua mahdottomalta.

TEHTÄVIÄ:


pdf liite

Sanahaavi A, Y

pdf liite

Mur mur - murteita A, Y

pdf liite

Synonyymeja A, Y

pdf liite

Miten murre kääntyy yleiskielelle? A, Y

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet