Kieli elää ajassa

Tehtävät on jaettu kolmeen kategoriaan.
A = alakoulu, Y = yläkoulu ja L = lukio.

Kieli on historiallisesti rakentunutta. Se elää ajassa ja yhteiskunnan kehitys näkyy siinä. Yhteiskunnan muutokset johtavat kielen muutoksiin, uusien sanojen syntymiseen ja toisten sanojen katoamiseen. Kieli on aikansa kuva.

Maailmaa jäsennetään sanojen kautta. Sanat katoavat, kun ne eivät enää auta todellisuuden jäsentelyssä.

Uudet sanat eivät ole pelkästään uusien asioiden nimiä, vaan uusia sanoja ja käsitteitä tarvitaan ajattelumme jäsentelyn apuvälineiksi myös silloin, kun käsityksemme todellisuuden rakenteesta ja asioiden välisistä suhteista tarkentuu tai muuttuu.

Uusia sanoja tulee kieleemme myös lainasanoina toista kielistä.

TEHTÄVIÄ:


pdf liite

Agricolan kieli A

pdf liite

Kielikysymyksiä paripiirissä A, Y

pdf liite

Pönkki A

pdf liite

Oma kieli A, Y

pdf liite

Posankka A, Y

pdf liite

Emojitutkimus A, Y

pdf liite

Kapustasta kännykkään A, Y

pdf liite

Oma emoji A, Y

pdf liite

Lainasanoja suomen kieleen A, Y

pdf liite

Viestintää emojeilla A, Y

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet