Päivänavaukset linkkejä

Rukoushelmet -sivustolla on paljon kouluyhteistyötä tehneen nuorisotyönohjaajan päivänavauksia.

Punaisen ristin aamunavauksia.

Edu.fi opettajan verkkopalvelu -sivuston aamunavaukset.

Funkricola – Agricolaa räpäten ja funkaten
Päivänavauksien tueksi on  Kirkkohallituksen ja pedagogisten järjestöjen (LOL, HYOL, SUOL) yhteinen työryhmä tuottanut verkkoon Juuso Tiirakarin toteuttamat Agricolan teksteihin perustuvat musiikkikappaleet Aamun siunaus, Kirja Puhuu, Muinaisusko ja Ruokatunti. Työryhmä haluaa näin tuoda esiin, että Agricolan työ ja tuotanto luovasti toteutettuna voi antaa virikettä myös nykyaikaan. Kannattaa huomioida, että Agricolan wanhalla suomen kielellä kirjoitetut sanat löytyvät erillisistä tekstitiedostoista.

Sydänliiton päivänavauksia liittyen terveellisiin elämäntapoihin.

Unicefin aamunavauksia.

Nuorten akatemian aamunavauksia.

Palvelun tarjoaa Kirkkohallitus.

Ota yhteyttä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
09 18021 (vaihde)

kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko **@**| Seurakunnat

Evästeet