Lisää aiheesta

Kasvuakatsomuksesta.fi on kattava sivusto katsomuskasvatukseen

Kasvuakatsomuksesta.fi sisältää paljon ajankohtaista tietoa ja materiaalia katsomuskasvatuksen pedagogiseen kehittämistyöhön.

Sivusto edistää lasten oikeutta katsomukselliseen ajatteluun, katsoa ja ymmärtää maailmaa ainutkertaisella tavalla sekä innostaa katsomuskasvatuksen pedagogiseen luovuuteen, kehittämiseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Lisäksi sivuston tavoitteena on vaalia aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä sekä vahvistaa kulttuurisesti kestävää varhaiskasvatus. 

Täältä pääset tutustumaan sivustoon www.kasvuakatsomuksesta.fi